Zarządzanie

Jet Story zajmie się zarządzaniem Twoim samolotem, abyś bez zmartwień mógł cieszyć się lataniem.

Zarządzanie Statkiem Powietrznym

Zarządzanie Statkiem Powietrznym to pakiet niezwykle istotnych czynności związanych z jego eksploatacją. Procesy te rozpoczynają się od skrupulatnej rekrutacji załogi, gdzie wymogi dla pilotów latających we flocie Jet Story postawione bardzo wysoko. Zależy nam na rekrutacji pilotów o dużym doświadczeniu lotniczym, określonym cechom osobowości a także wysokiej kulturze osobistej. Dla każdego pilota określana jest ścieżka szkoleniowa, którą kandydat musi przejść, aby w przyszłości stać się pilotem Jet Story.

Jednym z najważniejszych jest szkolenie pozwalające pilotować dany typ samolotu. To szkolenie podstawowe zakończone praktyką na samolocie z naszej floty. Od tego momentu każdy pilot objęty jest obowiązkowym programem symulatorowym w cyklu sześciomiesięcznym. To kolejny przykład, gdzie wewnętrzne regulacje Jet Story są bardziej rygorystyczne niż obowiązujące przepisy prawa lotniczego.

Skrojony na miarę mundur i określone wymogi dbałości o komfort i samopoczucie pasażerów dopełniają osobę kapitana i pierwszego oficera w załodze Jet Story. Podobnie wysokie wymogi stawiamy stewardesom, które opiekują się pasażerami w ciągu całej podróży. Rozpoczęcie przez załogę lotów to wejście w skomplikowany system zarządzania czasem pracy, określonym w przepisach lotniczych, planowanie ich dostępności do wykonywania lotów, system szkoleń i monitorowania stanu zdrowia. Wszystko po to aby zachować najwyższy stopień bezpieczeństwa i jakości usług świadczonych przez Jet Story. Zarządzanie statkiem powietrznym to nie tylko załoga. To z jednej strony odpowiedzialność za Statek Powietrzny, jego wyposażenie, nienaganną dokumentację pokładową oraz aktualność przyrządów i danych nawigacyjnych niezbędnych do wykonywania lotów, a z drugiej za poprawność operacji, które wykonuje zgodnie z zapisami instrukcji operacyjnej przewoźnika lotniczego.

Nadzór nad wykonywanymi operacjami to również zapewnienie optymalnych kosztowo podróży służbowych i noclegów, gdy istnieje konieczność przebazowania załogi na lotnisko, gdzie aktualnie przebywa samolot.

Oddzielną komórką jest zespół Zarządzania Bezpieczeństwem Lotniczym którego zadaniem jest monitorowanie najwyższego stopnia bezpieczeństwa na wszystkich etapach zarządzania statkiem powietrznym. Zespół ten prowadzi ciągłą analizę zapisów parametrów lotu, nadzoruje proces kontroli czasu pracy personelu latającego a także zajmuje się przypadkami ponadnormatywnego zużycia części czy incydentami takimi, jak zderzenia z ptakami zdarzającymi się w początkowej i końcowej fazie lotu. Obszar bezpieczeństwa w całej organizacji lotniczej Jet Story jest nieustannie audytowany przez służby wewnętrzne oraz nadzór lotniczy i firmy zewnętrzne. Nasza troska o te aspekty bezpieczeństwa i jakości funkcjonowania przedsiębiorstwa lotniczego zostały dostrzeżone na rynku i są potwierdzone licznymi certyfikatami i nagrodami.

Zarządzanie Operacjami Lotniczymi

Zarządzanie operacjami lotniczymi to usługa Jet Story o bardzo szerokim zakresie, bezpośrednio związana z planowaniem i wykonywaniem lotu przez statek powietrzny. Centrum Zarządzania Operacyjnego Jet Story pracuje 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę w systemie zmianowym.

Podczas planowania lotu, po określeniu lotniska docelowego, zespół dyspozytorów dokonuje analizy tras przelotu zgodnie z określonymi korytarzami powietrznymi, biorąc pod uwagę takie czynniki jak parametry samolotu (masa i wyważenie, ilość paliwa i zasięg itp.), sytuację meteorologiczną, omijanie stref konfliktów czy obszarów niebezpiecznych, wymogi lotniska oraz dziesiątki innych zmiennych mających wpływ na bezpieczne wykonanie lotu. Kolejnym etapem jest uzyskanie szeregu zgód na start, przelot i lądowanie na lotnisku docelowym.

W skład usługi planowania lotu wchodzi również planowanie i zakupy paliwa lotniczego nawet w najbardziej egzotycznych zakątkach świata, ponieważ paliwo zabierane na pokład musi spełniać najwyższe standardy jakościowe. Dział Operacji Naziemnych kontraktuje paliwo na wszystkie loty. Wiele lat doświadczenia oraz podpisane korzystne umowy umożliwiają wybór dostawcy oferującego najlepszą cenę oraz paliwo najlepszej jakości. Standardy jakości paliwa i obsługi jakie wprowadziliśmy w Jet Story spełniają najbardziej restrykcyjne normy podczas audytów Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Duży wachlarz firm współpracujących oraz wiedza, którą zdobyliśmy planując loty przez ostatnie 10 lat pozwala nam dobierać odpowiednio poddostawców paliwa tak, aby minimalizować ryzyko opóźnień oraz naliczenia podatków, których można zgodnie z prawem uniknąć.

Z tankowaniem paliwa związany jest też obowiązek raportowania oraz rozliczenia emisji CO2. Ten złożony proces jest również prowadzony przez Dział Operacji Naziemnych. Zarządzanie operacjami to również nadzór nad statkiem powietrznym przebywającym na ziemi w obcych portach lotniczych. Oprócz zgód na wykonanie operacji lotniczej to także dbałość o zapewnienie transportu pasażerom, dostawę wody użytkowej, odbiór śmieci czy obsługa toalety.

Zadania przedlotowe to również zamawianie cateringu, napojów czy prasy zgodnie z preferencjami pasażerów. Po wykonanych lotach Dział Operacji Naziemnych kontroluje poprawność naliczonych opłat za obsługę naziemną, paliwo i dodatkowe usługi oraz rozlicza podatki pasażerskie.

Centrum Operacyjne prowadzi ciągłą łączność ze służbami ruchu lotniczego, służbami ochrony granic i służbami celnymi. Zespół wykonujący te zadania to przede wszystkim ludzie o ogromnym doświadczeniu i pasji. Warto podkreślić, że oprócz przewoźnika narodowego, Jet Story jako jedyna firma na rynku posiada własne Centrum Operacyjne i wykonuje loty przez Atlantyk.

Zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu CAMO

 
 
CAMO czyli Continuing Airworthiness Management Organization to proces zarządzania ciągłą zdatnością do lotu statku powietrznego, funkcjonujący zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) Nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 roku wydanymi na podstawie regulacji prawnych Agencji ds. Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (EASA). Polega on na sporządzeniu wymaganego Programu Obsługi Technicznej, dedykowanego dla danego statku powietrznego, dalszego monitorowania i wykonywania zaleceń określanych przez producenta statku powietrznego oraz dyrektyw zdatności do lotu wydawanych przez organy nadzoru lotniczego.
 
W praktyce proces ten polega na ciągłym monitorowaniu stanu i stopnia zużycia tysięcy części z których większość ma ograniczoną żywotność czasem użytkowania (motogodziny) lub czasem od wyprodukowania czy instalacji elementu. Na podstawie Programu Obsługi Technicznej certyfikowana organizacja CAMO Jet Story wydaje zalecenia dotyczące planowej obsługi lub wymiany określonych części bądź całych zestawów komponentów.

Zlecenia w postaci kart zadaniowych są przekazywane do certyfikowanej Organizacji Obsługowej PART-145 w celu ich fizycznej realizacji. Podobnie realizowane są zadania nieplanowe, czyli bieżące naprawy i usuwanie usterek zgłoszonych przez załogę. W takich sytuacjach działania poprzedzone są analizą przyczyn usterki, wykonywaną przez doświadczonych inżynierów Jet Story, którzy w porozumieniu ze specjalistami producenta statku powietrznego określają zakres prac niezbędnych do usunięcia awarii.

Zdarzają się usterki występujące z dala od własnej bazy, w porcie lotniczym oddalonym często o tysiące kilometrów od lotniska macierzystego. Jeśli awaria jest na tyle poważna, że statek powietrzny musi pozostać na ziemi do czasu naprawy – mamy wtedy do czynienia z sytuacją AOG (Aircraft on Ground), która ma nadawany najwyższy priorytet realizacji. Często wiąże się z koniecznością wysłania inżyniera na miejsce, określenia przyczyny usterki i naprawę lub wymianę części na miejscu. Dzięki własnemu Działowi Logistyki, transport części i organizacja naprawy są wykonywane błyskawicznie, aby zminimalizować postój statku powietrznego i związane z nim koszty.

Działania Organizacji CAMO Jet Story to jedna z najważniejszych komórek w rozumieniu bezpieczeństwa lotniczego, dlatego podlega niezwykle skrupulatnemu programowi audytów i systemów monitorowania jakości.

Do głównych zadań Organizacji CAMO Jet Story należy:

 • Sporządzenie i posiadanie programu obsługi technicznej Statku powietrznego, łącznie z programem niezawodności
 • Określenie zakresu (w programie obsługi technicznej) i nadzór nad dokonywanymi przeglądami przedlotowymi
 • Zorganizowanie procesu zatwierdzenia programu obsługi technicznej Statku powietrznego i przesłanie kopii programu do Zlecającego
 • Zorganizowanie inspekcji pomostowej z wykorzystaniem poprzedniego programu obsługi technicznej Statku powietrznego
 • Zalecanie i nadzór nad wykonywaniem całości obsługi technicznej przez zatwierdzoną organizację obsługową - Part 145
 • Zapewnianie wykonywania wszystkich dyrektyw zdatności do lotu mających zastosowanie
 • Zapewnianie, żeby wszystkie usterki stwierdzane podczas planowej obsługi technicznej, przeglądu zdatności do lotu lub zgłoszone przez Zlecającego zostały usunięte przez zatwierdzoną organizację obsługową
 • Koordynowanie wykonania planowej obsługi technicznej, stosowania dyrektyw zdatności do lotu, wymiany części o ograniczonym czasie użytkowania oraz wymagań w zakresie inspekcji podzespołów
 • Informowanie każdorazowo Zlecającego, kiedy Statek powietrzny musi być dostarczony do zatwierdzonej organizacji obsługowej
 • Zarządzanie całą dokumentacją techniczną
 • Archiwizowanie całości dokumentacji technicznej
 • Zorganizowanie procesu zatwierdzenia wszelkich modyfikacji Statku powietrznego, zgodnie z Załącznikiem (część 21) do Rozporządzenia (WE) nr 748/2012, przed ich wykonaniem
 • Zorganizowanie procesu zatwierdzenia wszelkich napraw Statku powietrznego, zgodnie z Załącznikiem (część 21) do Rozporządzenia (WE) nr 748/2012, przed ich wykonaniem
 • Koordynacja wydania przedłużenia lub odnawiania świadectw zdatności i certyfikatów sprzętu
 • Wykonanie przeglądu zdatności do lotu Statku powietrznego, kiedy jest to wymagane oraz wystawianie poświadczenia przeglądu zdatności do lotu lub zalecenia dla Państwa rejestracji Statku powietrznego
 • Sporządzanie sprawozdań na temat wszelkich zdarzeń nakazanych stosownymi regulacjami
 
Dzięki naszemu doświadczeniu, wdrożonym systemom zarządzania oraz pasji i zaangażowaniu pracowników mogą być Państwo pewni swojego bezpieczeństwa, a powierzone nam statki powietrzne utrzymywane są w doskonałej kondycji przy zachowaniu pełnej kontroli kosztów i ich przewidywalności.

Zapoznaj się ze szczegółami naszej oferty:

Dziękujemy za przesłanie zapytania

Konsultant Jet Story skontaktuje się z Państwem w ciągu godziny.

Wystąpił błąd podczas wysyłania formularza

lub skorzystaj z innej drogi kontaktu.

zamów wycenę

* dane wymagane

Jak możemy się z Tobą skontaktować?


**wybierz przynajmniej jedną z opcji
Konsultant Jet Story skontaktuje się z Tobą w ciągu godziny.